Zonnepanelen

Zonnepanelen produceren van zonlicht elektriciteit. Uit een zonnepaneel komt gelijkstroom. Deze wordt omgezet naar 230 Volt wisselstroom via een omvormer. De omvormer wordt aangesloten op de meterkast.

 

• Zonnepanelen op het dak produceren via (zon)licht gelijkstroom
• De omvormer zet de gelijkstroom om in wisselstroom - 230 Volt
• Zonnestroom wordt gebruikt in de woning / bedrijf
• Zonnestroom die over is, gaat via de meterkast het net in

 

Produceert u meer elektriciteit dan u gebruikt, dan wordt deze stroom terug geleverd aan het elektriciteitsnet. Gebruikt u meer elektriciteit dan uw systeem levert, dan wordt het tekort aangevuld met netstroom.

 

De "oude" draaimeters zijn niet geijkt om achteruit te draaien. Bij opdracht meldt Zon & Zo u daarom aan via een nationale website. Uw gegevens worden doorgegeven aan uw netwerkbeheerder. Van uw netwerkbeheer ontvangt u daarvan een schriftelijk bevestiging.

 

U krijgt dan tevens een aanbieding om uw huidige meter kosteloos te laten vervangen met een digitale- of slimme meter. Dat is een meter met 4 standen, verbruik hoog & laag en terug lever hoog & laag.

 

U geeft vanaf dat moment 4 meterstanden door aan uw energieleverancier. Zij zullen de terug geleverde energie verrekenen met de afgenomen energie (Dat heet salderen).

 

Wij bieden al onze klanten datalogging aan. Hiermee kunt u uw systeem op afstand via uw desktop, laptop, tablet of smartphone monitoren en altijd zien wat uw systeem heeft opgewekt. Zon & Zo volgt de productie van uw installatie op afstand om onverhoopte storingen te constateren en deze (zo mogelijk) op afstand te verhelpen.

 

Zon & Zo levert complete systemen en sluit alles voor u aan. Wij werken alleen met A kwaliteit producten, producten die langere termijngaranties hebben en die uitgebreid op eigen locatie zijn getest.

 

Wij brengen eerst uw wensen in kaart, meten de ligging van uw huis en meten de beschikbare dakvlakken zodat het beste product (in de juiste verhouding qua opbrengst, levensduur en kosten) en daarmee de beste oplossing kan worden aangeboden.

 

 

Zon & Zo voor duurzame oplossingen!

 

20.246 

Portfolio - Zonnepanelen

Recente projecten   Portfolio Zonnepanelen   

Enkele zakelijke opdrachtgevers